LLANGENNECH TO LAUNCH NEW GIRLS JUNIOR SECTION

Saturday 24th April 2021

Llangennech AFC are proud to announce the launch of a new girls junior section! Teams will be run in association with our partners at Street Star Soccer and headed by our FAW C-licensed coach Katie Mcauley! 

Stay tuned across all of our social media platforms for more details on how you can get involved!

 

 

Mae Clwb Pêl-droed Llangennech yn falch o gyhoeddi lansiad adran iau newydd i ferched!  Bydd timau'n cael eu cynnal ar y cyd â'n partneriaid Street Star Soccer ac yn cael eu harwain gan ein hyfforddwr FAW drwydded C, Katie Mcauley!

Cadwch lygad ar draws ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion ar sut y gallwch chi gymryd rhan!