Girls Football at Llangennech AFC

Thursday 29th April 2021

Further to the exciting announcement of the launch of a girl’s football section last weekend, Llangennech AFC is now pleased to reveal some more details!

If you know of any girls who will be in school - years 2 to 7 (as of September 2021) who are interested in joining a new and exciting chapter in the club’s future, in partnership with Street Star Soccer, then please get in touch!

Training takes place at Hendy Park Astroturf from 5-6pm on Friday’s and there will be opportunities to both train and play games against other sides in the area! FAW C-Licenced coach Katie Mcauley will be heading up the program supported by a team of experienced and fully qualified coaches, so if you know anyone who might want to come along and try it out then contact Katie via the following email address: girls@llangennechafc.org

Please include the following details:

  1. Names (Guardian and child)
  2. Contact email & mobile number
  3. D.O.B. and current age of child

Meanwhile, if you are local business with an interest in sponsoring kit for this ground-breaking multi-age girls section venture for Llangennech AFC, then please contact committee@llangennechafc.org. 

#FightNotFold #LanYLlan

 

 

Ymhellach i’r cyhoeddiad cyffrous am lansiad adran bêl-droed merch y penwythnos diwethaf, mae Clwb Pêl-droed Llangennnech bellach yn falch o ddatgelu mwy o fanylion!

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw ferched a fydd ym mlynyddoedd ysgol 2 i 7 (ym mis Medi 2021) sydd â diddordeb mewn ymuno â phennod newydd a chyffrous yn nyfodol y clwb, mewn partneriaeth â Street Star Soccer, yna cysylltwch â ni!

Mae sesiynau yn digwydd yn Parc Yr Hendy rhwng 5-6yh ar ddydd Gwener a bydd cyfleoedd i ymarfer a chwarae gemau yn erbyn ochrau eraill yr ardal! Bydd hyfforddwr FAW Trwydded-C Katie Mcauley yn arwain y rhaglen, gyda chefnogaeth tîm o hyfforddwyr profiadol sydd a chymwysedig llawn, felly os ydych chi'n adnabod unrhyw un a diddordeb dod draw i roi cynnig arni yna cysylltwch â Katie trwy'r cyfeiriad e-bost canlynol: girls@llangennechafc.org

Cofiwch gynnwys y manylion canlynol:

1) Enwau (Gwarcheidwad a phlentyn)

2) Cysylltwch e-bost a rhif ffôn

3) Dyddiad genu ac oedran cyfredol y plentyn

Yn y cyfamser, os ydych chi'n fusnes lleol sydd â diddordeb mewn noddi cit ar gyfer y fenter adran merched aml-oed arloesol hon ar gyfer Clwb Pêl-droed Llangennech, yna cysylltwch â committee@llangennechafc.org.

#BrwydroNidPlygu #LanYLlan