WALKING FOOTBALL AT LLANGENNECH AFC

Friday 30th April 2021

Following up on the recent announcement of the launch of the Llangennech AFC’s first-ever walking football team, the club is now pleased to reveal some more details!

If you are (or know of anyone who might be) interested in a light-hearted bit of exercise and getting involved in a new sport, then please get in touch!

Sessions currently take place at Hendy Park Astroturf from 7-8pm on Wednesday’s and there will be opportunities to try it out and have fun with no restrictions to playing indoors or outdoors in the long term! (Just don’t you dare run!) So if you want to come along and try it out then contact Brian via the following email address: stroll2goal@llangennechafc.org

Please include the following details:

  1. Name
  2. Contact email & mobile number

Meanwhile, if you are a local business with an interest in sponsoring our kit for this ground-breaking walking football section venture for Llangennech AFC, then please contact committee@llangennechafc.org. 

For any of you not quite ready to hang up those running boots yet, don’t forget Llangennech AFC also has a Veterans team, known as the Llan Pops. We play friendly matches involving predominantly over 40's (but not exclusively) against like-minded teams in the area! If this of any interest to you then please contact committee@llangennechafc.org for information!

#FightNotFold #LanYLlan

 

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar am lansiad tîm pêl-droed cerdded cyntaf erioed Llangennech AFC, mae'r clwb bellach yn falch o ddatgelu mwy o fanylion!

Os oes gennych chi (neu'n adnabod unrhyw un a allai fod) â diddordeb mewn ychydig o ymarfer corff ysgafn a chymryd rhan mewn camp newydd, yna cysylltwch â ni!

Ar hyn o bryd mae sesiynau’n cael eu cynnal yn Parc Yr Hendy rhwng 7 ag 8 ar nos Fercher a bydd cyfleoedd i roi cynnig arni a chael hwyl heb unrhyw gyfyngiadau ar chwarae dan do neu yn yr awyr agored yn y tymor hir! (Ond peidiwch â meiddio rhedeg!) Felly os ydych chi am ddod draw i roi cynnig arni yna cysylltwch â Brian trwy'r cyfeiriad e-bost canlynol: stroll2goal@llangennechafc.org

Cofiwch gynnwys y manylion canlynol:

1) Enw

2) Cysylltiad e-bost a rhif ffôn

Yn y cyfamser, os ydych chi'n fusnes lleol sydd â diddordeb mewn noddi cit ar gyfer y fenter adran bêl-droed cerdded arloesol hon ar gyfer Clwb Pêl-droed Llangennech, yna cysylltwch â committee@llangennechafc.org.

I unrhyw un ohonoch nad ydyn nhw'n hollol barod i hongian yr esgidiau rhedeg hynny eto, peidiwch ag anghofio bod gan CPD Llangennech dîm “Profiadol” hefyd, o'r enw'r Llan Pops. Rydyn ni'n chwarae gemau cyfeillgar sy'n cynnwys pobl dros 40 oed yn bennaf (ond nid yn unig) yn erbyn timau o'r un anian yn yr ardal! Os yw hyn o unrhyw ddiddordeb i chi yna cysylltwch â committee@llangennechafc.org i gael gwybodaeth!

#BrwydroNidPlygu #LanYLlan